گفتمان درد

متنوع

با آنکه صاحبنظران و کارشناسان درخصوص پیامدهای اقتصادی و اجتماعی طرح هدفمند کردن یارانه ها نکات فراوانی را برشمرده اند اما کمتر درخصوص آثار این طرح بر نظام بانکی، سخن به میان آمده و حال آنکه نظام بانکی یکی از اصلی ترین عناصر اجرایی شدن این فرآیند می باشد. به طور خلاصه فرصتها و چالش های احتمالی اجرای این قانون بر سیستم بانکی عبارتند از :

فرصتهای  پیش روی شبکه بانکی در مسیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها عبارتند از:
1- افزایش درآمد دولت ناشی از اجرای قانون مذکور و ایجاد امکان تسویه بدهی های دولت به بانکها در راستای افزایش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی
2- توسعه بانکداری الکترونیک با توجه به هدف گذاری دولت در راستای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک با ایجاد بسته های حمایتی بخشهای مختلف بوسیله کارت اعتباری
3- امکان افزایش سرمایه بانکهایی که دولت سهامدار آنان است در جهت تقویت سرمایه پایه این بانک ها و درنتیجه بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها و ارتقای جایگاه آنها در سطح بین المللی
4- اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها تحریف قیمتها را از میان برداشته و با تخصیص بهینه منابع و حذف واحدهای ناکارآمد احتمال غیرجاری شدن تعهدات و بدهی های واحدها را در بلندمدت کاهش می دهد.
5- همانگونه که هدفمند کردن یارانه ها ترکیب واحدهای ناکارآمد و کارآمد را در واحدهای اقتصادی بسوی حذف واحدهای ناکارآمد می برد. ارائه خدمات با قیمتهای واقعی در بانکها نیز تعادل لازم برای بکارگیری ابزارهای مناسب را ایجاد خواهد کرد.
6- قیمتهای واقعی خدمات بانکها منجربه شفاف شدن هزینه ها و قیمتها در صورتهای مالی مشتریان و بانکها خواهد شد و ارزیابی مدیران و عملکرد آنها در همه واحدها امکان پذیر خواهد بود.
چالشهای پیش روی شبکه بانکی در مسیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها
1- افزایش شدید حجم عملیاتی بانکی در بازه زمانی محدود واریز و برداشت وجوه
2-کاهش سودآوری بانکها به واسطه افزایش قابل توجه در هزینه های حقوق و دستمزد، پشتیبانی و خدمات، نگهداری ساختمانها، سوخت اتومبیلها ، هزینه برون سپاری، برق، مخابرات و حوزه فناوری اطلاعات در ترکیب هزینه های بانک و قیمت تمام شده خدمات
3- افزایش تقاضای اخذ تسهیلات واحدهای اقتصادی به واسطه افزایش هزینه های تولیدی و عملیاتی خصوصاً واحدهای انرژی بر که از اجرای قانون تاثیر بیشتری را می پذیرند.
4- افزایش طرحهای نیازمند بررسی کارشناسی با توجه به تعداد محدود کارشناس در شبکه بانکی
5- افزایش احتمالی مطالبات غیرجاری در اثر تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد واحدهای اقتصادی
6-- ایجاد نارضایتی از عملکرد بانک که ایستگاه تلاقی مردم با آثار اجرای قانون می باشد.
 نتیجه گیری و پیشنهاد
همانطوریکه از مفاد گزارش ملاحظه گردید، در بلندمدت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، تغییر اساسی در ساختار اقتصادی در پی خواهد داشت که انتقال اقتصاد یارانه ای به اقتصاد همسو با اقتصاد جهانی از جمله آنهاست و کاهش شکاف طبقاتی ، توزیع عادلانه ثروت ، شفاف سازی در اقتصاد از دستاوردهای مهم آن خواهد بود . قطع پرداخت یارانه به قشر مرفه و انتقال آن به اقشار آسیب پذیر، زمینه مناسبی برای افزایش توان دولت در ایجاد امکانات رفاهی بیشتر در بخشهای درمانی ، بهداشتی ، آموزشی ، ورزشی و ... از محل مانده ناشی از حذف پرداخت یارانه ها به قشر مرفه فراهم خواهد کرد. منطقی کردن قیمت ها و شفاف سازی اقتصادی از دیگر مزیت های مهم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها می باشد که آثار مثبت متعددی را به دنبال خواهد داشت و باعث جلوگیری از هدر رفتن منابع ، حفظ ثروت ملی و ... خواهد شد.
در راستای ارتقای سطح تأثیرات مثبت اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و مهار چالشهای پیش رو در نظام بانکی کشور پیشنهاد می گردد :
1- همانگونه که واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی در راستای ارتقای بهره وری در اقتصاد و واحدهای فعال اقتصادی است در همین مسیر قیمت خدمات بانکی نیز می باید واقعی شده و به شفاف شدن صورتهای مالی واحدهای اقتصادی و خود بانکها بیانجامد.
2- شرایط ایجاد شده فرصتی است که با افزایش درآمد دولت تسویه تعهدات دولت به بانکها صورت پذیرد با این اقدام قدرت وامدهی بانکها افزایش و نقش فعالتری در تامین منابع مالی واحدهای اقتصادی متأثر از قانون ایفا نماید.
3- حجم منابع لازم در پشتیبانی از تامین نیاز مالی واحدهای اقتصادی نیازمند تقویت توان وامدهی و قدرت بانکهاست و این مساله از طریق افزایش سرمایه پایه بانکها خصوصاً بانکهایی که دولت سهامدار آن می باشد امکان پذیر است. اثر مضاعف این افزایش در بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکها ظاهر شده و جایگاه
بین المللی آنها را نیز ارتقا خواهد داد.
4- در تخصیص 30درصد منابع حاصل از افزایش درآمد دولت به واحدهای اقتصادی متاثر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از حمایت واحدهایی که فاقد توجیه بوده و می باید از چرخه فعالیت خارج و واحدهای جدیدی جایگزین آنان گردند به شدت پرهیز گردد تا مانع مسدود شدن توان اعتباری بانکها و ادامه فعالیت واحدهای ناکارآمد گردد.
5- ارتقای سطح توانمندی بانکها در مواجهه با حجم گسترده مراجعه مردم و واحدهای اقتصادی، نیازمند عبور از سازوکارهای سنتی بانکداری و بکارگیری آخرین فناوری های روز در حوزه خدمات الکترونیکی بوده لذا همکاری و مساعدت سازمانها و نهادهای ذیربط خصوصاً وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه امری حیاتی است .
6- هدفمند کردن یارانه ها، پیامدها و آثاری در حوزه اقتصاد ایجاد خواهد نمود که می تواند سود بانکها را غیرواقعی نماید ؛ تعیین حداقل نرخ سود انتظاری و تسویه نتیجه تسهیلات با مشتریان براساس بازده حقیقی معاملات به منظور حفظ حقوق سپرده گذاران
7- افزایش مراجعه به بانکها در اخذ تسهیلات نه تنها تهدید نیست بلکه فرصتی برای افزایش سودآوری بانکها از طریق اعطای تسهیلات به واحدهای توانمند و با بازدهی مناسب خواهد بود.
8- کاهش مطالبات غیرجاری بانکها و جلوگیری از افزایش آنها در گرو برخورد مناسب و قاطع با بدهکاران بانکی ازطریق وضع قوانین مناسب و تسریع در رسیدگی و اجرای قاطع قوانین می باشد که در این رابطه هماهنگی قوای سه گانه یک ضرورت خواهد بود.
9- با توجه به هم زمانی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و اقدامات نامتعارف غرب برای ایجاد مانع در مسیر رشد و توسعه علمی ، فنی و اقتصادی کشور ازجمله اقدام به تحریم برخی بانکها، برای جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی از این طریق همه بانکها و سازمانهای زیرمجموعه دولت، تمامی مساعی خود را از طریق هماهنگی و همدلی هرچه بیشتر برای خنثی کردن این تحریم به کار بندند.
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مهر ۱۳۹۰ساعت 11:35  توسط سید ابراهیم یوسفی  |